• заява-повідомлення (Додаток 13 до Правил роздрібного ринку електричної енергії);
  • копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства із зазначенням адреси, а саме: (село/місто із зазначенням територіальної громади (ТГ), район, вулиця);
  • копія паспорту точки розподілу (передачі) електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  • копія технічного паспорту на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  • інформація банку (у тому числі роздрукована з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;
  • копії паспорта громадянина України та індивідуального податкового номера;
  • згода членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.